Welkom op Minimum Jeugdloon

Minimum Jeugdloon van dit jaar weten?
Wilt u het minimum jeugdloon weten? Of ben je benieuwd naar het minimum jeugdloon per uur, per week, per maand of per jaar? Wij beschikken over de complete tabellen die je er alles over vertellen, net als over aanvullende informatie waar je uitstekend gebruik van kunt maken. Uiteraard heb je de mogelijkheid om het jeugdloon met het algemene minimumloon te vergelijken, waardoor je voor iedere leeftijd precies weet wat je minimaal dient te verdienen wanneer je in dienst gaat bij een bedrijf. Men heeft het minimum jeugdloon voor ieder half jaar.

Minimum jeugdloon

Het minimum jeugdloon zijn voor mensen van 15 jaar tot 23 jaar. Kijk op de pagina Minimum jeugdloon om te kijken wat uw minimumloon per uur, per dag, per week en per maand is. Kijk ook welke cao voor u van toepassing is en vraag uw werkgever waaruit uw bruto lasten bestaan. Het wettelijke vastgestelde minimumloon geldt voor iedere werknemer die in Nederland werkzaam is. De minimumlonen worden twee keer per jaar gewijzigd. Deze wijzigen zijn mede onderhevig aan wijzigingen en ontwikkelingen van de cao-lonen. Check het op minimumloon.nl.

Minimum jeugdloon

Het minimum jeugdloon hangt sterk af van de leeftijd die je op dit moment hebt. Je kunt vanaf je 15e jaar gaan werken, al zal je op die leeftijd maar een paar euro per uur verdienen. Zodra je ouder wordt gaat dat langzaam oplopen, om uiteindelijk uit te komen bij het minimumloon dat je als 23-jarige dient te verdienen. Dat bedrag is gelijk aan het minimale loon voor volwassenen. Op die manier loopt het salaris langzaam op wanneer je ouder wordt, om vervolgens eventueel in hogere schalen terecht te komen en meer te gaan verdienen dan het minimumloon.
Het minimum jeugdloon wordt bepaald op urenbasis, waarbij men rekening houdt met een werkweek die bestaat uit 40 uur. Dat is de standaard in Nederland, al zijn er ook bedrijven die maar 38 uur per week werken, of maar 36 uur betaald werk verrichten. In die gevallen is het minimum jeugdloon per uur net wat hoger, om ervoor te zorgen dat de opbrengsten per week, per maand en per jaar gelijk zijn. Het gaat er uiteindelijk om dat je op een jaarlijkse basis het minimumloon zal ontvangen, zodat je kan voorzien in je levensbehoeften.

Minimumloon

Minimumloon is wettelijk vastgelegd. Bedrijven en werkgevers zijn verplicht het minimumloon uit te betalen voor de uren dat u gewerkt heeft. Deze regeling is mede vastgesteld om werknemers te beschermen. Daar komt bij dat er ook een minimumjeugdloon voor jongere werknemers is vastgesteld. Voor de exacte minimumloon en minimumjeugdloon bedragen kijkt u op de minimum jeugdloon pagina. Hier vindt u de minimumloon bedragen die u minimaal behoort te verdienen. Het minimumloon bestaat uit het basisloon met toeslagen. Toeslagen kan per branche verschillen. Hierbij kunt u denken aan onregelmatige werktijden. Hierbij heeft u recht op een toeslag omdat u op onregelmatige tijden werkt. Overwerk is niet inbegrepen bij het minimumloon. Standaard worden uren in rekening gebracht en de betalingstermijnen zijn per week, maand of om de 4 weken. Zoals gezegd zijn een aantal zaken niet bij het minimumloon inbegrepen. De inkomsten die niet meetellen voor het minimumloon zijn onder andere; geld uit overwerk, bonussen, de bijdrage in de ziektekosten. Kosten die u voor uw werk moet maken is ook niet inbegrepen.

Bruto, netto & toeslagen

Het minimum jeugdloon wordt aangegeven in bruto bedragen, aangezien dat de bedragen zijn die de werkgevers uit dienen te betalen. Indien je het minimumloon verdient zal er weinig verschil tussen de bruto lonen en de netto lonen zitten, helemaal wanneer je gebruik kunt maken van de heffingskorting. Je krijgt het brutoloon dan praktisch helemaal op je rekening gestort, waardoor het aan het eind van het jaar niet nodig is om een deel van de opbrengsten terug te vragen. Indien je netto loon een stuk lager ligt dan je bruto loon heb je waarschijnlijk wel de mogelijkheid om dit te doen. Ga naar verschillen tussen bruto en netto of voor vragen over de hoogte van het netto loon verwijzen we je echter naar de belastingtelefoon.
Daarnaast kan er sprake zijn van diverse toeslagen, waardoor het bruto loon hoger wordt. Dit is onder andere het geval bij de vakantiebijdrage, die minimaal 8% van het brutoloon dient te bedragen. Daarnaast gelden er diverse andere toeslagen, waar je wellicht recht op hebt. Indien dat het geval is heb je de mogelijkheid om meer te verdienen dan het minimumloon, waardoor je meer loon zal ontvangen en je meer leuke dingen kunt doen. Wij sommen de toeslagen voor je op, waardoor je zelf kunt bepalen waar je recht op hebt met betrekking tot het netto- en brutoloon en de toeslagen die er gelden.

Bekijk wat u netto overhoudt met onze bruto naar netto salarismodule op: bruto naar netto berekenen