CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

De collectieve arbeidsovereenkomst afgekort de CAO zijn afspraken die gemaakt worden tussen werkgevers en werknemers. Dit gebeurt vrijwel altijd door vertegenwoordigers van de werkgever en de vertegenwoordigers van de werknemers. De collectieve arbeidsovereenkomst zijn afspraken veelal gericht op werkomstandigheden. Zo heeft bijna iedere branche een eigen cao. De grotere bedrijven in ons land hebben een eigen cao. Voornamelijk het midden en kleinbedrijf afgekort de MKB maken gebruik van algemene cao’s met de daarbij behorende standaard cao voorwaarden.

cao of CAO?
Natuurlijk is zowel kleine als hoofdletters geschreven hetzelfde maar vaak wordt CAO met hoofdletters veelal voor specifieke cao’s gebruikt terwijl cao met kleine letter vaak een collectieve arbeidsovereenkomst in het algemeen is. De collectieve arbeidsovereenkomst bestaat uit een document waarop afspraken zijn gemaakt tussen werknemers en werkgevers. De rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers zijn in dit document vastgelegd en dient beide partijen zich hieraan te houden.

Voorwaarden CAO

De inhoud van een cao kan vaak dezelfde inhoud bevatten als in de arbeidsovereenkomst. De voorwaarden en regelingen die binnen de cao vallen maar ook binnen het arbeidscontract zijn onder andere de volgende afspraken.

  • Arbeidsomstandigheden voor de werknemer
  • Veiligheid voor de werknemer
  • Vakantieregelingen
  • Arbeidsduur
  • Scholing
  • Beloningen – loonschalen
  • Regelingen in geval van ziekte en afwezigheid
  • Overwerk regelingen
  • (Pre)pensioenregelingen
  • Ontslag regelingen

Voor meer informatie over de cao kunt u kijken op de website van de rijksoverheid.

Soorten cao’s

Nederland telt veel soorten cao’s voor uiteenlopende branches en sectoren.
FNV bondgenoten
De FNV bondgenoten heeft een lijst samengesteld van cao’s. Deze kunt u hier vinden. Voornamelijk de branches; agrarisch, metaal, vervoer, industrie en handel zijn vaak ‘standaard’ cao’s voor die voornamelijk wordt toegepast de mkb bedrijven.